Browsing by Subject ภาพยนตร์ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008The internationalization of the Thai movie industry : an analysis of the export competitiveness to the Japanese marketYoshioka, Norihiko
2007Nationalism in contemporary Thai society : a case study of period films from 1997 to 2005Chajabhol Choopen
2543การนำเสนอภาพความเป็นชายในภาพยนตร์ไทยระหว่างปีพ.ศ.2541-2542วิชชา สันทนาประสิทธิ์
2547การนำเสนอภาพพระสงฆ์ในภาพยนตร์ไทยศรอนงค์ สุขยิ่ง, 2523-
2553การนำเสนอเนื้อหาสารในตัวอย่างภาพยนตร์เพื่อการส่งเสริมการตลาดภาพยนตร์ไทยกันต์หทัย เกษชุมพล
2554การวิเคราะห์ประเด็นการเมืองในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยมโน วนเวฬุสิต
2551การสร้างความหมายใหม่ของ "วีรบุรุษและยอดวีรบุรุษ" ในภาพยนตร์ไทยณัฐ สุขสมัย
2545การสร้างมาตรฐานภาพยนตร์ไทยจีรบุณย์ ทัศนบรรจง, 2506-
2544การสร้างสรรค์ในการผลิตซ้ำภาพยนตร์ไทยจากตำนาน "แม่นากพระโขนง"ศิริพร ไฝศิริ
2559การสร้างอัตลักษณ์อีสานผ่านภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์อีสานณัฏฐธิดา จันเทร์มะ
2557การออกแบบเรขศิลป์สำหรับภาพยนตร์ไทยตระกูลต่างๆโดยใช้ไทโปกราฟีเป็นองค์ประกอบหลักอภิสิทธิ์ ปุรสาชิต
2547การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตลกไทยยอดนิยมชุด "บุญชู" กับการสร้างสรรค์ของผู้กำกับภาพยนตร์มาโนช ชุ่มเมืองปัก, 2521-
2559การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทยนฤชิต เฮงวัฒนอาภา
2552ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทยชโลทร โพยมยล
2553ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทย ระหว่าง พ.ศ. 2513 – 2550ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
2554คุณลักษณะของภาพยนตร์ผีตลกไทย ลักษณะชนชั้นและอุดมการณ์ชนชั้นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีตลกไทยทอปัด เอี่ยมอุดม
2546ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ไทยของผู้ชมภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
2549ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย : รายงานผลการวิจัยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
2548ธุรกิจภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษาบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยขนาดใหญ่ดวงกมล หนูแก้ว
2541บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ขนิษฐา จิตต์ประกอบ