Browsing by Subject ภาพยนตร์ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 30 of 30 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริม อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยประเภทบันเทิงเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษา ผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ : รายงานผลการวิจัยรักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
2548ผู้เสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครในภาพยนตร์เรื่องพระอภัยมณีเปรม สวนสมุทร
2560ภาพตัวแทนของพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพยนตร์ไทยวิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ
2548ภาพยนตร์ไทยและบริบททางสังคม พ.ศ. 2510-2525สมชาย ศรีรักษ์
2551ลักษณะสัมพันธบทระหว่างภาพยนตร์ผีญี่ปุ่น-ไทยต้นฉบับกับภาพยนตร์ผีฉบับฮอลลีวู้ดสร้างใหม่สุเมธ โพธิ์โสภณ
2554วาทกรรมชายเป็นใหญ่ในภาพยนตร์ไทยที่ให้ความสำคัญแก่สตรีพลากร เจียมธีระนาถ
2553แนวคิดชาตินิยม และบริบททางสังคมในภาพยนตร์แอ็คชั่นไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2551นิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย์
2551แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพระวิวรรณ นุชนาคา
2539แผลเก่า : จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์รังสิมา กุลพัฒน์