Browsing by Subject อุดมการณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กลุ่มต่อต้านการแทรกแซงการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และอุดมการณ์ของวิชาชีพนักข่าวโทรทัศน์มลลนา นาคมณี, 2521-
2552การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวันประภาภรณ์ รัตโน
2544การปรับเปลี่ยนอุดมการณ์วารสารศาสตร์ของไทยนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์, 2510-
2545การสะท้อนอุดมการณ์ผ่านการเล่าเรื่องในข่าวกรณีความขัดแย้งโรงไฟฟ้าบ่อนอกสิริวันท์ กลิ่นละมุน
2544การสื่อความหมายและอุดมการณ์ในเพลงมหาวิทยาลัยชัยวัฒน์ หอวรรณภากร
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ชนกพร พัวพัฒนกุล
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชาชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
2554ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544 : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษวิสันต์ สุขวิสิทธิ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าสำหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523 - 2553อุมาวัลย์ ชีช้าง
2553ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทย ระหว่าง พ.ศ. 2513 – 2550ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
2551"ความเป็นผู้หญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539) : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ชนกพร อังศุวิริยะ
2553คู่กรรมกับความคิดของผู้เสพที่มีต่อภาพลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นและความเป็นญี่ปุ่นเอวิตรา ศิระสาตร์
2543บทบาทของหนังสือพิมพ์ไทยในการวางกรอบอุดมการณ์ทางสังคมในกรณีการนำเสนอข่าววัดพระธรรมกายจันทิกา สุภาพงษ์
2553วาทกรรมเหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์
2527อุดมการ : แนวคิดและแนววิเคราะห์กาญจนา แก้วเทพ
2545อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีควรรณมณี บัวเทศ, 2519-
2544อุดมการณ์วิชาชีพของบุคลากรสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจิรันดา กฤษเจริญ
2527แนวความคิดเรื่องระบบความคิดหรืออุดมการ (Ideology)เทอดศักดิ์ ประชาภิบาล
2528โครงสร้างส่วนล่างประวัติศาสตร์, และสังคมกอเดลิเยร์, มอริซ