Browsing by Subject Medical instruments and apparatus

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การปรับปรุงระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ในแผนกศัลยกรรมพิทยชัย ชูภารา
2551การปรับปรุงวิธีการลดทอนสัญญาณรบกวนอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดด้วยแสงโดยอาศัยเครื่องวัดความเร่งสิทธิ กุลชล
2549การออกแบบและพัฒนาเครื่องดึงกระดูกสันหลังจตุพร เอมอุดม
2554การเตรียมแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันด้วยพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนธาริณี ธีระธนากร
2560ผลของการปรับสกรูขยายในส่วนล็อกของเครื่องมือยื่นขากรรไกรล่างชนิดปรับได้แบบใหม่ : การทดสอบจำลองแรงดึงอุทัย อุมา
2005โครงการนำร่องพลาสเตอร์ชีวภาพสำหรับห้ามเลือด : รายงานการวิจัยณัฏฐา ทองจุล; อภิชาติ กาญจนทัต; ฤทัยรัตน์ บุญสมบัติ; นันทิกา คงเจริญพร