Eng - Theses : [7258] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7258
Issue DateTitleAuthor(s)
2546สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยการระเหยน้ำธนะสิทธิ์ องค์ธนะสุข
2546การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในงานบริการ : กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดภาสกร จันทมงคลเลิศ
2003Integrated system of 3D process simulation, time and cost by using virtual reality technologyNoppadon Jokkaw
2546ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีในแม่น้ำกับปัจจัยต่างๆ ทางด้านน้ำฝน น้ำท่า และคุณลักษณะของลุ่มน้ำนริสา หลีกาญจนะ
2546วิธีค้นหาคำตอบแบบฮิวริสติกของปัญหาที่ตั้งจุดกระจายสินค้า สำหรับระบบการกระจายเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลนันทพร รัตนสินธุ์
2546การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดตารางงานรถขนส่งแก๊สเหลวสุตนัย เหมศรีชาติ
2546การควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรภายในแบบไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่ง ที่อาศัยแนวคิดฟลักซ์ขยายสุรัสวดี กุลบุญ
2546การแปลงแผนภาพคลาสเป็นข้อกำหนดเซดสุภัทรา นภาภาค
2546การจัดตั้งระบบการวัดสมรรถนะขององค์กรในโรงงานผลิตอุปกรณ์ข้อต่อสุคนธ์ อุ่มสุข
2546การบริหารอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคโครงข่ายใยประสาทเทียมอรอนงค์ วรรณราช
2547การปรับปรุงระบบการบริหารคงคลัง กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเก้าอี้ทันตกรรมธวัชชัย ตั้งวรกิจถาวร, 2522-
2547การปรับปรุงสมรรถนะของเตาหลอมทองแดงโดยใช้อุปกรณ์อุ่นอากาศธวัชชัย สิทธิสระดู่
2547การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน โดยใช้เทคโนโลยีเว็บทรงยศ แก้ววิจิตร, 2515-
2547การพัฒนาแบบจำลองของระบบจัดส่งอ้อยที่โรงงานน้ำตาลนวลพรรณ บุราณศรี, 2523-
2001Adsorption of mercuric chloride and phenylmercuric acetate from aqueous solution using chitosan flakesVichit Thammawan
2547การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการตรวจรักษาทางรังสีรักษาจิรัชยา ประสิทธิ์ผล, 2508-
2547การปรับปรุงการบริหารวัตถุดิบคงคลังสำหรับโรงงานผลิตยางรถยนต์จันทร์เพ็ญ สังวรชาติ, 2522-
2544ความยืดหยุ่นของความต้องการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครนิธิภัทร ตั้งจีรวงษ์
2544การจัดการน้ำยาหยุดภาพฟิล์มเอกซเรย์ที่หมดสภาพแล้วของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิดา ศีลแสน
2546การเสริมสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำหลาก กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่านวรภัต ธรรมประทีป
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7258