Med - Theses : [1738] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1738
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ความสามารถในการฟื้นพลังและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครอิสริยา ปาริชาติกานนท์
2553เปรียบเทียบวิธีการเตรียมดีเอ็นเอสำหรับการตรวจนิวโมซิสติส จิโรเว็คซี จากสิ่งส่งตรวจโดยปฎิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสทวีศักดิ์ แซ่เตีย
2553ความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฑามาศ นาคนิยม
2553การศึกษาหลอดเลือดและเส้นประสาทที่เข้าสู่กล้ามเนื้อที่นิยมใช้ในการปลูกถ่ายกล้ามเนื้อดาวินี ชิณวงศ์
2553การศึกษาภาวะขนาดลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมไม่พอดีกับขนาดตัวของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หทัยชนก งามเกษม
2553การศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรหญ้าดอกขาวชนิดแคปซูลในการเลิกบุหรี่วันดี ไตรภพสกุล
2553การศึกษาปฏิกิริยาลิมโฟไซต์ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมีชีวิตด้วยการวิเคราะห์วิธีคาร์บอกซี-ฟลูออเรสต์ซีน-ไดอะซีเตท-ซัคซินิมิดิล- เอสเธอร์พรรณธิพา ต้นสวรรค์
2553การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของตัวรับของของฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดอัลฟ่าและการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบของผู้ป่วยชายไทย ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดารกา โควินทเศรษฐ
2553การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของสารพันธุกรรมอะโปไลโปโปรตีนอีและการเกิดโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองสุวิมล เจียรักสุวรรณ
2553การศึกษาการแพร่กระจายแอนติเจนของเชื้อพิษสุนัขบ้า และการอักเสบในระบบประสาทส่วนกลางในระยะแรกของสุนัขบ้าที่มีอาการคลุ้มคลั่งและอ่อนแรงนิศาชล เทพา
2561ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะติดงานของพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วิศิษฎ์ เนติโรจนกุล
2561อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการบาดเจ็บจากการกระโดดร่มด้วยสายดึงประจำที่ในพลร่มที่เข้าฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศวัชรภัสร์ มณีฉาย
2560การศึกษาคุณภาพชีวิตและสมดุลการทำงานในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยพรรณชนก เดชสิงห์
2560คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ณ คลินิกโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ธัญญาเรศ สถาพร
2559อัตราการเสียชีวิตที่ 1 ปีของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลันแบบเอสทียกในแต่ละระดับของไขมันแอลดีแอลโอษิษฐ์ บำบัด
2559การกำหนดตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Greater occipital และ ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ Semispinalis capitis และ กล้ามเนื้อ Obliquus capitis inferiorอิสสตรี อิสสระ
2559ความชุกของการกลายพันธุ์แบบโซมาติกของยีนเคซีเอ็นเจไฟว์ ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกต่อมหมวกไตที่สร้างฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วาสิตา วราชิต
2559ผลของแคปซูลเพกาต่อระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยที่มีระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอลในเลือดสูงสุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล
2559การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจแบบกำหนดปริมาตรอากาศหลังการถอดท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยหอวิกฤตอายุรกรรมวรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์
2559การศึกษาอัตราการตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีน Isocitrate dehydrogenase ชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายในตับและมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายนอกตับในประเทศไทยภูริทัตต์ สุทธิประภา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1738