Arch - Theses : [1602] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1602
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กระบวนการดำเนินงานบริหารชุมชนของบริษัทรับบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร : กรณีศึกษาโครงการบึงกุ่ม นนทบุรี(วัดกู้ 2) ลาดกระบัง 2 และสุวรรณภูมิ(วัดศรีวารีน้อย)อุรชา อรรถคัมภีร์
2555แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานราชการขนาดใหญ่พิเศษด้วยการปรับปรุงวัสดุเปลือกอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานครภานุพงษ์ ญาณเวทย์สกุล
2555การใช้ประโยชน์ที่ดินและผลต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมาชัชชัย สอนหว่าง
2553สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและประมงขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครสิรินทร นรินทร์ศิลป์
2553หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการปรับเปลี่ยนตึกแถวให้เป็นอาคารประกอบการโรงแรม ในกรุงเทพมหานครสมฤทัย นทีพายัพทิศ
2553ระบบคอมพิวเตอร์จัดการการทำงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน : เครื่องมือสำหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพณัฐสิทธิ์ ทองคำฟู
2553แนวทางการออกแบบการใช้สอยแนวตั้งสำหรับอาคารชุดพักอาศัยขนาดเล็กระดับราคาปานกลางในเมืองณันธวุฒิ กัญจนกาญจน์
2553สภาพการอยู่อาศัยในอาคารพาณิชย์พักอาศัยตามแนวถนนสายหลักของเมือง : กรณีศึกษา ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาครชินดนัย เลาหกิจวิฑูร
2560การบริหารจัดการงานบูรณะในพระราชนิเวศน์มฤคทายวันปาริฉัตร สกุลเจริญพรชัย
2560บทบาทและแนวทางการฟื้นฟูคลองสมถวิล จังหวัดมหาสารคามทรงภพ เมฆพรรณโอภาส
2560ศักยภาพการพัฒนาสยามสแควร์สู่ย่านนวัตกรรมของเทคโนโลยีทางการเงินภูริณัฐ ทองชมภู
2557การจัดการงานรักษาความสะอาดศูนย์การค้า: ผลการศึกษา 5 กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานครณิชา วิริยานนท์
2553แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของอาคารศาลากลางด้วยการปรับปรุงวัสดุกรอบอาคารศาณิส ยี่โถขาว
2554การปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบสิ่งอำนวยความสะดวกชุมชน เพื่อการอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในชนบท : กรณีศึกษา ตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรีฐิติพันธ์ ภูมิอภิรัตน์
2560แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรชาติ ยาวิราช
2560ลักษณะและสาเหตุของข้อบกพร่องที่มีข้อขัดแย้งในงานก่อสร้างแบบมีผู้รับเหมาหลายราย:กรณีศึกษาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยธัญลักษณ์ น้อมนันททรัพย์
2560แนวทางการปรับปรุงอาคารริมถนนราชดำเนินกลาง ด้านกายภาพสถาปัตยกรรมธนพล วัฒนจินดาเลิศ
2560กระบวนการ และปัญหาในการย้ายหอผู้ป่วย และห้องผ่าตัด : กรณีศึกษาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชญานิน โกศล
2560แนวทางการออกแบบการส่องสว่างปราสาทหิน กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พิมายกิตติ กิจศิริกุล
2017NEW STUDENT UNION: REVIVING THE HISTORIES AND MEMORIES OF THE UNIVERSITY OF YANGONPale Thitsar Kyaw
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1602