Spt - Theses : [525] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 525
Issue DateTitleAuthor(s)
2555แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขนิษฐา ฉิมพาลี
2555การวิเคราะห์เทคนิคการส่งบอลระหว่างทีมแชมป์โลกกับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฮอกกี้ชิงแชมป์โลกปี 2010ธรรมรัฐ อากาศวิภาต
2555ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกในน้ำ ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาและความคล่องแคล่วว่องไว ในนักกีฬาบาสเกตบอลชายระดับมหาวิทยาลัยปราชญ์ อัคคะสาระกุล
2553ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสุพิชญา วงศ์วาสนา
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศสุชาดา ธโนภานุวัฒน์
2555การศึกษาการจัดการทีมบาสเกตบอลชายที่เข้าร่วมการในแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38ธนภร นามสีมมา
2555การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษาสุวิจักขณ์ สว่างอารมย์
2555แนวทางพัฒนาการจัดการกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับบุคลากรสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยทิตาภรณ์ ไผ่ตง
2561ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าบริการรายเดือนในการใช้บริการฟิตเนส 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานครปรัชญา กลิ่นอบ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านแอพพลิเคชันออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยวรวุฒิ รายาสกุล
2561แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวตามลำพังของผู้หญิงชาวไทยอรัญญา เกรียงไกรโชค
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยช่วงวันหยุดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยอิสรีย์ สุขพรสินธรรม
2561การเปรียบเทียบข้อมูลทางชีวกลศาสตร์ขณะลงสู่พื้นในท่าฟาดลูกตะกร้อแบบครึ่งรอบและแบบซันแบคในนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงรัชยา ศุภลักษณ์
2561การใช้บัตรเครดิตพันธมิตรสายการบินเพื่อแลกบัตรโดยสารของนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานครพัชรี พยัฆพรม
2561ผลฉับพลันของการผสมผสานแรงต้านจากฟรีเวทและยางยืดในท่าแบกน้ำหนักกระโดดที่มีต่อพลังสูงสุดและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อนภารัตน์ ดวงจันทร์
2561ผลของการฝึกแบบพลัยโอเมตริกและแบบเอกเซนตริกต่อความแข็งแกร่งของเอ็นร้อยหวายของนักวิ่งระยะไกลชายเอกพันธ์ ภู่เงิน
2561การรับรู้เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีผลต่อการตระหนักรู้ต่อผลกระทบทางการท่องเที่ยวด้านสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนมอญ เกาะเกร็ด ประเทศไทยพิมลวรรณ พันธ์วุ้น
2561ความพึงพอใจในตัวผู้บรรยายกีฬาของผู้ชมที่มีผลต่อการตัดสินใจชมรายการกีฬาปวีณ กิตติอุดมธรรม
2561การศึกษาตัวแปรทางคิเนมาติกส์ของการเสิร์ฟลูกตะกร้อด้วยหลังเท้าของนักกีฬามืออาชีพและสมัครเล่นบุญญาวีย์ ม่วงพูล
2561การส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันของนักวิ่งมาราธอนในประเทศไทยณัฐพันธุ์ อุไรลักษมี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 525