Search

Search History 


Current filters:
Start a new search
Select to load keywords     
Add filters:

Use filters to refine the search results.

Select to load keywords     

Results 1-10 of 60 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ไม้ยมกกับการแปลปทมา อัตนโถ
2527เรื่องสนุกในภาษาไทย : อักษรวิธีมงคล เดชนครินทร์
2550เรื่องนุ่งเสื้อ ห่มเสื้อเสฐียรโกเศศ
2527เรื่องของคำ 4 พยางค์นววรรณ พันธุเมธา
2550อุปลักษณ์ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไทยวิลาวัณย์ วิษณุเวคิน
2552อุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะปิยภรณ์ อบแพทย์
2553อุปลักษณ์ความตายในหนังสือธรรมะยมลภัทร ภัทรคุปต์
2553อุดมการณ์ทางเพศสภาพในพาดหัวข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทย : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
2545หน่วยเชื่อมโยงในวัจนลีลาแบบพูดและแบบเขียนในภาษาไทยกาญจนา ยอดศิรจินดา
2554หน่วยสร้างแสดงเหตุการณ์ 3 หน่วยร่วมในภาษาไทยสุธาทิพย์ เหมือนใจ