Browsing by Author ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องกุลธิดา นิเวศอนันต์กุล
2542การกำจัดสีรีแอกทีฟเรด 2 ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยแบคทีเรียเด่น ในกระบวนการเอสบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิกฒาลิศา เนียมมณี
2546การกำจัดไอของไซลีนโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพสุโรชา พูลสวัสดิ์
2551การคัดกรองยีสต์ที่ผลิตบีตากลูแคนและภาวะเหมาะสมในการผลิตบีตากลูแคนนิชนันท์ ชวนชื่น
2546การคัดกรองราย่อยไดเบนโซฟิวแรนจากดินเพื่อศักยภาพในการย่อยสลายไดออกซินปัทมาพร ประชุมรัตน์, 2522-
2550การคัดกรองไกลดิงแบคทีเรียที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพปิยรัตน์ หมื่นศรีชัย
2545การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคที่เรียทนร้อนที่สร้างโปรติเอสเจษฎา บูรณ์ประเสริฐ
2546การทดสอบคัดราเพื่อใช้ในการย่อยสลายไดเบนโซฟูแรนสิริกุล วัฒนานนท์กิจ
2549การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการแบบไร้อากาศสองขั้นตอนจิรวรรณ ออตยะกุล
2548การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบีจันทิมา สกุลพานิชัย
2546การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมันถั่วเหลืองโดยการเติมแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสในระบบบำบัดแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์พิชญ์นาฏ สุทธิสมณ์
2545การประเมินแบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อน ของอุจจาระในน้ำชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชายหาดบางแสนพิธา รัตนศิลปิน
2544การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเซลลูโลสและตรึงไนโตรเจนกัญญา ม่วงแก้ว
2555การผลิตกรดไขมันแบบกึ่งกะโดยจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์แบบแผ่นหมุนชีวภาพนันทิยา กาวิเต
2551การผลิตซอร์บิทอลโดย Zymomonas mobilis TISTR 548 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟดแบตช์พาคินทร์ เจริญทิพย์
2548การผลิตฟรักโตโอลิโกแซ็กคาไรด์แบบต่อเนื่องด้วย Penicillium sp. H12 โดยใช้แอร์ลิฟท์รีแอคเตอร์กิติภัทร ลิ้มประเสริฐ
2545การผลิตฟรักโตโอลิโกแซ็กคาไรด์โดย Penicillium sp. H12 ในการเลี้ยงแบบเฟดแบทวีระพงษ์ พรประสาทผล
2548การพัฒนาชุดตรวจสอบฟูราโซลิโดนในอาหารสัตว์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยากุลกานต์ ชูชัยยะ
2550การพัฒนาตัวกรองชีวภาพสำหรับสลายไอของไดเบนโซฟูแรนไพฑูรย์ ทวีรุจิโรจน์
2554การย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพในดินจากบ่อฝังกลบขยะผสมกากตะกอนภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนนาวิน เนสุสินธุ์