Browsing by Author บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548กระบวนการการจัดรูปที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการบริเวณสวนหลวง ร. 9 กรุงเทพมหานครกิตติ สุขสว่างรุ่งโรจน์
2552กระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการบ้านพฤกษา 15 จังหวัดสมุทรปราการต้นข้าว พันธ์ครุธ
2547กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศราวุฒิ ตรีศิริรัตน์, 2521-
2550กระบวนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษา โครงการชุมชนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครมนต์ชัย ธีระวรกุล
2547การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จดทะเบียนอาคารชุด ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนงฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์, 2507-
2545การจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครพงษ์ศักดิ์ กังวานพณิชย์, 2523-
2545การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชยวีร์ คีตวรนาฏ
2546การจัดให้มีโรงเรียนอนุบาลในหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดปทุมธานีรสสรินทร์ ทรัพย์ทวีสิริชล
2546การทดสอบดัชนีชี้วัดการพัฒนาเมือง และชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชน การเคหะแห่งชาติวัลลี จันทนฤมาน, 2512-
2538การประยุกต์ใช้การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษาที่ดินบริเวณคลองพลับพลา ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานครหทัยรัตน์ ยุภาศ
2552การปรับตัวด้านการอยู่อาศัยของข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ย้ายมายัง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาธนิกพันธุ์ รัตนโสภาจิรสิน
2547การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์กีรติ สัทธานนท์
2547การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือประตูน้ำและพื้นที่ต่อเนื่องเพกา เสนาะเมือง
2549การพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมย่านตลาดฉัตรไชยเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมยศ สถิตธรรมนนท์
2552การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โค-เฮาส์ซิ่ง (Co-housing) ในประเทศไทย กรณีศึกษาโครงการ เท็น แบงคอค (Ten Bangkok)ชาวิช ฉายปัญญาเลิศ
2555การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแบบโคเฮาส์ซิ่ง : กรณีศึกษาโครงการบ้านเดียวกันภูมิ ภาณุสิทธิกร
2539การวางผังเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาคมกฤษ เง่าวีระกูล
2538การศึกษาการจัดระบบระบายน้ำทิ้งของชุมชน : กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรีชุติมา ตรีวิทยา
2549การอนุรักษ์ชุมชนลิเก กรณีศึกษาชุมชนสุระวิชัยและพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดนครราชสีมาปราโมทย์ เติมทรัพย์
2546การใช้ที่ดินซึ่งกำหนดไว้เป็นโรงเรียนอนุบาลเพื่อประโยชน์อื่นในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีพจนารถ พนัสขาว