Browsing by Author เชาวน์ดิศ อัศวกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การควบคุมการตอบรับการเรียกโดยใช้ความน่าจะเป็นจำกัดการเข้าถึงในโครงข่ายหลายบริการอัครเดช บุคคลประเสริฐ
2548การควบคุมการตอบรับการเรียกในโครงข่ายเซลลูลาร์ โดยการใช้ค่าสถิติจากแบบจำลองสภาพเคลื่อนที่ของผู้ใช้เศรษฐา รพีพันธุ์
2548การจัดเส้นทางบนพื้นฐานของการคิดราคาในโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการหลายรายฉัตรขวัญ วรรณศิริ
2550การจำลองมหภาคสำหรับเครือข่ายถนนที่มีการเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์กมลเทพ เตียประเสริฐ
2548การจำลองแบบทางคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้าซ้ำของผู้ใช้บริการศุภิสรา คุรุฐิติ
2550การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมเพื่อคำนวณค่าคาดหมายของความจุที่พึงได้ในโครงข่ายแกนกลางหลายชั้นที่มีความเสียหายแบบเฟ้นสุ่มปิยะนันท์ สัตยภิวัฒน์
2548การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมแบบไม่ร่วมมือในการประเมินความเชื่อถือได้ของโครงข่ายแบบหลายระดับวิทวัส ว่องอภิวัฒน์กุล
2558การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการประเมินค่าแพ็กเกตตกค้างเฉลี่ยสำหรับผู้ใช้บนพื้นฐานลำดับความสำคัญในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีการรบกวนสัญญาณวชิรญา อาจแก้ว
2556การประยุกต์ใช้โครงข่ายตัวรับรู้และตัวกระตุ้นไร้สาย ZigBee สำหรับระบบการจัดการพลังงานภายในอาคารตามโพรโทคอล IEEE1888ธนากร อินทสุทธิ์
2559การประเมินผลกระทบจากการโจมตีชนิดซิบิลในระบบการลงคะแนนธีรพล ศิลาวรรณ์
2556การประเมินผลเฉลยต่าง ๆ ของเกมในการควบคุมกำลังสำหรับโครงข่ายวิทยุรับรู้ฝั่งขาลงกตัญญ์ วัฒนวิบูลย์
2555การประเมินสมรรถนะของโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์ที่มีการโอนถ่ายของอุปกรณ์ผู้ใช้งานสิงหา ประพจนาภรณ์
2553การประเมินเปรียบเทียบแบบจำลองบน NS-3 และระบบทดสอบจริง : กรณีศึกษาของระบบแจ้งเตือนอุบัติการณ์ที่ใช้ VANETเพียงพูน จักรแก้ว
2546การปรับปรุงแถวคอยปฏิทินสำหรับการจำลองแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องทศพร เสียงสุคนธ์, 2523-
2559การปรับเทียบพารามิเตอร์สำหรับการออกแบบแลนไร้สายให้ครอบคลุมภายในอาคารพัชญา บรรจงดวง
2557การพัฒนา วิเคราะห์ และประเมินระบบวัดสภาพการจราจรที่ใช้ตัวรับรู้ประเภทบลูทูธลดาวัลย์ กลิ่นกุสุม
2559การพัฒนาการทำงานร่วมกันแบบทันทีระหว่างมาตรฐาน IEEE1888 และมาตรฐาน ECHONET Lite สำหรับระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารชญานนท์ แสงอำไพ
2559การพัฒนาฟังก์ชันเสมือนสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์อภิชาติ วรรธะมานี
2558การพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบเวลาจริงระหว่างมาตรฐาน IEEE1888 และมาตรฐาน ETSI M2M สำหรับระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารณภัทร โกศลวรวัฒนกุล
2557การพัฒนาและการประเมินการทำงานของโครงข่ายแอดฮอกไร้สายในทะเลบนระบบทดสอบเอ็นเอส-3ธีรยุทธ บุญเกิด