Browsing by Author เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การประยุกต์ใช้แนวทางสถาปัตยกรรมโพสท์โมเดิร์นเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์สมชาย พ่วงจีน, 2509-
2560การพัฒนารูปแบบมาตรฐานงานออกแบบเรขศิลป์เพื่อสภาพแวดล้อมสำหรับเมืองสร้างสรรค์ทนงจิต อิ่มสำอาง
2543การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานครสุปิติ จันทร์ประสิทธิ์
2559การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์โดยใช้ทฤษฎีต้นแบบบุคลิกภาพสำหรับสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงระหว่างกลุ่มเมโทรเซ็กชวลและกลุ่มอูเบอร์เซ็กชวลณพงศ หอมแย้ม
2550การศึกษาเปรียบเทียบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับอาคารรูปแบบสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ณพจิต โกมลกาญจน
2555การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ (Functional Drink) ประเภทบิวตี้ดริงก์ (Beauty Drink)นิรชา ชินะรัตนกุล
2557การออกแบบมาสคอตสำหรับงานอีเว้นท์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประไพพรรณ เปรื่องพงษ์
2545การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับเด็กไทย โดยอาศัยทฤษฎีการเชื่อมโยงมโนภาพถิรา วีรกุล
2557การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์นมพร้อมดื่มสำหรับวัยรุ่นตอนปลายเพศชาย โดยใช้จุดดึงดูดใจด้านเพศศุภกิตติ์ ยินดีอนันต์
2549การออกแบบเรขศิลป์สำหรับวินโดว์-ดิสเพลย์ที่สื่อบุคลิกภาพจากแนวทางศิลปะไคเนติคนวรัตน์ สิทธิมงคลชัย
2559การออกแบบเรขศิลป์สําหรับร้านอาหารไทยประเภทต่าง ๆ เพื่อเจเนอเรชั่นวายมุกด์ตรา ทองเวส
2555การออกแบบเรขศิลป์อัตลักษณ์องค์กรศูนย์การค้าชุมชนพรยศ มณีโชติปีติ
2548การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆกรุณา ตริยานนท์
2550การใช้หลักโน้มน้าวใจสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งขวัญชมัย สุธรรมพิทักษ์
2545การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสื่อบุคคลิกภาพผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นหญิงมัทนี ผ่องเนตรพานิช
2547มาตรฐานการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับสมุนไพรไทยพิทย์พันธ์ สิทธิรักษ์, 2520-
2547โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครธนากร มิลินทสูต