Comm - Independent Studies : [107] Collection home page

ลิขสิทธิ์ © จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107
Issue DateTitleAuthor(s)
2565กระบวนการสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณาไทย ที่ได้รับการยกย่องในมาตรฐานระดับนานาชาติ COME BACK 2021ไอรดา ชูรัตน์
2565การรับรู้ข่าวสารอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบวิธีหลอกรักออนไลน์ ทัศนคติต่อแอปพลิเคชันหาคู่ และพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคอารยฤทธิ์ พรหมมะ
2565การโหยหาอดีต การจดจำสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้าในเกมออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายอิทธิพัทธ์ ทรัพย์สันทัด
2565ทัศนคติต่อโฆษณาแฝงในเนื้อหาในบริการโอทีทีแบบเก็บค่าสมาชิกการหลีกเลี่ยงโฆษณา การยอมรับด้านสิทธิ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมัควัฒน์ บุญอาจ
2565พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในข้อมูลด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ของผู้บริโภคศโรภาส น้อยศรี
2565การสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี Wonderfruitวรณัน ปิญญาวงค์
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อเครื่องประดับโชคลางของผู้บริโภคศุภิสรา กรมขันธ์
2565อิทธิพลของความน่าเชื่อถือของผู้มีอิทธิพลทางความคิดเสมือนจริงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนลินนิภา เรืองธนากร
2565ทัศนคติด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศของผู้ผลิตและผู้รับชมสื่อซีรีส์วาย เรื่อง คินน์พอร์ช เดอะ ซีรีส์ (KinnPorsche The Series)ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา
2565อิทธิพลของการเปิดรับการสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิด ภาวะกลัวตกกระแสจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพัณณ์ชิตา สุประการ
2022News framing of Thairath newspapers on migrant workers from Cambodia, Laos, and Myanmar during the COVID-19 pandemicNichakorn Phathanathavorn
2565การใช้สื่อในกลุ่มพนักงานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และทัศนคติต่อความสมดุลในการทำงานจิราวุธ เธียรประพันธ์
2565อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ส่งสาร การวางสินค้าในงานโฆษณา และเนื้อหาเพื่อสิ่งแวดล้อมบนแอปพลิเคชันติ๊กต็อก ที่มีผลต่อพฤติกรรมตอบสนองของผู้บริโภคฉัตริน อินทร์เมือง
2565พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสติกเกอร์ไลน์ของผู้หญิงวัยทำงานคุณากร จันทร์ไพศรี
2565ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้จุดจูงใจทางเพศ กับอารมณ์ ทัศนคติ และความตั้งใจสมัครสมาชิกของผู้บริโภคของสถานออกกำลังกายโกศล สรวมศรี
2022The relationship between source credibility, advertising recognition, and purchase intention on snack productsPornsit Cheawkamolpat
2022Perception of women entrepreneurs on social media use for marketing communication in QatarAisha Ali A.T.Al-khulaifi
2022The Influence of Perceived Risk and Perceived Value on Consumer Adoption of CryptocurrencyAthit Rodpangtiam
2022The Chinese people’s intention to participate in livestream environmental marketing communications based on the technology acceptance model (tam)Yanfei Liu
2022Consumers’ attitudes towards human and AI customer service by Booking.comWarit Chiang
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 107